Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, telefony: 672580065, Dział Świadczeń Rodzinnych: 672501120
Strona główna » Aktualności » Aktualności
A A A

Aktualności: Aktualności

KWOTY ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKÓW ORAZ KRYTERIA DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2015 R.
>>>czytaj więcej>>>


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA NOWEGO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO– ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO


Uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne– świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
>>>czytaj więcej>>>

 

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
>>>czytaj więcej>>>

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Wałczu  w oparciu o ustawę z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.) w okresie sierpień- listopad bieżącego roku realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
>>>czytaj więcej>>>

 

TERMINY WYPŁAT


Terminy płatności zasiłków celowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2015 r.

TERMINY PŁATNOŚCI W LISTOPADZIE 2015 R.
4-6 LISTOPADA        dodatki mieszkaniowe; dodatki energetyczne
16  LISTOPADA         zasiłki celowe
18  LISTOPADA         zasiłki stałe
19-23 LISTOPADA    świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny >>czytaj więcej>>

25  LISTOPADA         zasiłki okresowe

27  LISTOPADA         zasiłki celowe i okresowe

Powyższe terminy wypłat świadczeń mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie!!!

GODZINY OTWARCIA KASY MOPS:

PONIEDZIAŁKI                1100 - 1430

WTORKI - PIĄTKI            1030 - 1400

 

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Nowomiejska 4, pok. 10 lub pok. 3.

>>>czytaj więcej>>> 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW


Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, wktórych osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.
- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego lub
-  na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego.

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie mawpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłkudla opiekuna.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. 

Organ wypłacający świadczenia pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby, pobierające to świadczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r. i od tego dnia wnioski będą wydawane i przyjmowane.

 

 

USTAWA PODWYŻSZAJĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują lub nie podejmują pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Od maja 2014 r. świadczenie podniesione zostanie do 1000 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.

 
 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW PRZEZ KIEROWNIKA MOPS


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1300 do 1530.
 
 
 
 
 
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r.
Inf. o wyniku naboru na wolne stan. urzędnicze Referent ds. księgowości
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
(wprowadzono: 2015-03-25 14:00:47)
Wyniki ankiety
Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 
wszystkie dokumenty