Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu
Strona główna » Aktualności » Aktualności
A A A

Aktualności: Aktualności

TERMINY WYPŁAT


Terminy płatności zasiłków celowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w lutym 2015 r.

 

TERMINY PŁATNOŚCI W LUTYM 2015 R
4-6 LUTEGO        dodatki mieszkaniowe; dodatki energetyczne
12  LUTEGO         zasiłki celowe
17  LUTEGO         zasiłki stałe
18-20 LUTEGO    świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny >>czytaj więcej>>

23  LUTEGO         zasiłki okresowe

25  LUTEGO         zasiłki celowe i okresowe

GODZINY OTWARCIA KASY MOPS:

PONIEDZIAŁKI                1100 - 1430

WTORKI - PIĄTKI            1030 - 1400

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW


Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, wktórych osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.
- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego lub
-  na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego.

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie mawpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłkudla opiekuna.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. 

Organ wypłacający świadczenia pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby, pobierające to świadczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r. i od tego dnia wnioski będą wydawane i przyjmowane.

 

 

USTAWA PODWYŻSZAJĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują lub nie podejmują pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Od maja 2014 r. świadczenie podniesione zostanie do 1000 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.

 

 

ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


W dniu 31 grudnia 2012r. w Dzienniku Ustaw z 2012r. pod pozycją 1548 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 

ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE") 


Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące warunków nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Prawo do tej zapomogi podlega zasadom weryfikacji, zgodnie z uregulowaniami rozdziału 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
>>>czytaj więcej>>>

 

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU I SŁUCHU


W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Wałcz, jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz (Zakład Oświatowy, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do skorzystania z:
1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów.
>>>czytaj więcej>>>

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OD 1 LIPCA 2011 R. ZAŚWIADCZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE


Od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
>>> czytaj więcej>>>

 
 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW PRZEZ KIEROWNIKA MOPS


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1300 do 1530.
 
 
 
 
 
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r.
Inf. o wyniku naboru na wolne stan. urzędnicze Referent ds. księgowości
Wyniki ankiety
Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 
wszystkie dokumenty